Välkommen till Svappavaaramässan den 25-27 maj- 2018 på sporthallen i Svappavaara

Fredag - 

Lördag 10.00 - 20.00
Söndag 1o.00 - 17.00